Деякі проблеми організації заробітної плати працівників торгівлі

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ

Поляченко Ірина

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник
Ганін В. І., канд. екон. наук, професор

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Значення інформаційно-правової політики для соціально-економічного розвитку України

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Нічіпоренко Дар’я

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Науковий керівник
Новіков Д. О., канд. юрид. наук

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Проблеми з подоланням негативних проявів економічних криз в Україні

ПРОБЛЕМИ З ПОДОЛАННЯМ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УКРАЇНІ

Мельниченко Олександ, Мороз Ганна

Харківський національний медичний університет України

Науковий керівник
Мельниченко О. А., д-р. держ. упр., проф.

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Бюджетування як фактор життєздатності підприємства

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мазур Тетяна

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник
Аніпко Л. В., канд. екон. наук, старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Особливості формування фінансового потенціалу підприємства

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Кохан Дар’я

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник
Польова Т. В., канд. екон. наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Теоретичні аспекти організації обліку власного капіталу підприємства

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Котелевська Аліна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Науковий керівник
Порсюрова І. П., канд. екон. наук, асистент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Problems of socio-economic development of Ukraine and regions

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND REGIONS

Keleman Lilia

Kharkov Institute of Trade and Economics
Of the Kyiv national Trade and Economic University

Scientific supervisor
Petrova L. I., Senior Lecturer

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Проблема автоматизації обліку товаро-матеріальних цінностей

ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Іншина Інна

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник
Клімович І. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Problems of socio-economic development of Ukraine and regions

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND REGIONS

Ivchenko Anna

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Scientific advisor
Petrova L. I., senior lecturer

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Роль права як регулятора соціально-економічних відносин на сучасному етапі розвитку

РОЛЬ ПРАВА ЯК РЕГУЛЯТОРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Зубков Антон

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Науковий керівник
Новіков Д. О., канд. юрид. наук

Загрузить (PDF, Неизвестный)