Інформаційні технології як інструменти управління знаннями малого та середнього бізнесу

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Зміївська І. В., старший викладачОбоянська Л. А., старший викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Категорії програмних засобів для систем управління знаннями

КАТЕГОРІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Запорожцев С. Ю., к.т.н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Функції інформаційних технологій в системі управління знаннями підприємства

ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Олійник Н. Ю., канд.пед.наук, доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Використання фреймворку Vaadin для створення інтерфейсу користувача

ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМВОРКУ VAADIN ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА

Шульга Н. В., д.п.н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Інформаційні технології в навчанні як майбутній інструмент професійної діяльності

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ЯК МАЙБУТНІЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Печеневська О. О.
Харківський гідрометеорологічний технікум
Одеського державного екологічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Інформаційна технологія раціонального використання ресурсів на малому підприємстві харчової промисловості

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ільге І. Г. к.т.н., доц.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Аналіз співвідношення числа бібліотек, клубів і закладів освіти за регіонами України у 2010–2017 рр. для формування інтегрованого реєстру бібліотек України

АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ЧИСЛА БІБЛІОТЕК, КЛУБІВ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ У 2010–2017 РР. ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО РЕЄСТРУ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

Горбачук В.М., д.ф.-м.н., проф., Фролов Д.І., асп.
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Бази даних як інструмент структурування інформаційних потоків підприємства

БАЗИ ДАНИХ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Бойчук Ю. Г.
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Реалізація методів управління знаннями підприємства засобами інформаційних технологій

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Березенська С. М.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)