Сільський зелений туризм як перспективний вид рекреації

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД РЕКРЕАЦІЇ

Бабаєва О. В., к. геогр. н.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)