Пішохідний туризм як засіб оздоровлення

 ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Понікарьова В. Г., старший викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного  торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Розвиток туристичного бізнесу шляхом розширення франчайзингової мережі

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ РОЗШИРЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ МЕРЕЖІ

Погуда Наталія Вікторівна,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Перспективні напрямки розвитку комплексного обслуговування в індустрії гостинності

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Паньків М. М., к.і.н.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Сільський туризм як фактор самозайнятості на селі

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР САМОЗАЙНЯТОСТІ НА СЕЛІ

Лисенко В.П., к.с.-г.н., доц.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Проблеми розвитку туризму

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Лященко О. В., асистент
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

До питання про еколого-правову свідомість майбутніх фахівців туристичного бізнесу

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОЛОГО-ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Лантух В.В., д.і.н., проф..
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Потенціал розвитку провідних туристичних дестинацій України

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПРОВІДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ УКРАЇНИ

Яковчук О. В., к. геогр. н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Привабливість відпочинку у сільському зеленому туризмі

ПРИВАБЛИВІСТЬ ВІДПОЧИНКУ У СІЛЬСЬКОМУ
ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ

Дидів І. Б., асистент, Хомич Н. П., к. с.-г. н., в.о. доц.
Львівський національний аграрний університет

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Особливості функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку як складової лікувально-оздоровчого туризму в Україні

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Добровольська Н.В. к. геогр.н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Чорнобильська зона відчуження як перспективний туристичний ресурс України

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС УКРАЇНИ

Благоразумова О. В., к. е. н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)