Передумови розвитку туризму в Городищенській ОТГ Волинської області

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ГОРОДИЩЕНСЬКІЙ ОТГ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чир Н.В., к.геогр.н., доц.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Качаровський Р.Є., магістр географії
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Прогресивні форми організації харчування та обслуговування в ресторанному бізнесі

ПРОГРЕСИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Липовий Д. В., викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Проблеми розвитку вітчизняної індустрії туризму

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Мельниченко О. А., д.держ.упр., проф.,Сокол К. М., к.дмед.н., проф.,
Харківський національний медичний університет

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Спелеотуризм в Україні

СПЕЛЕОТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Клокова С.Ю., старший викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Особливості організації ресторанного господарства в період політичної дестабілізації на прикладі Грузії

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
В ПЕРІОД ПОЛІТИЧНОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ

Антонова О. В., к.е.н.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Технологія обслуговування в готелях та підвищення лояльності клієнтів

ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

Вольфон-Гаршина Н.В., викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Особливості поєднання екскурсійних послуг із гастрономічним туризмом у м. Тернополі і області

ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ІЗ ГАСТРОНОМІЧНИМ ТУРИЗМОМ У М. ТЕРНОПОЛІ І ОБЛАСТІ

Альтгайм Л.Б., к.г.н., доц.
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Можливості використання інституціонального підходу до розвитку туристичної сфери в Україні

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Стрижак О.О., к.е.н., доц.
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Значення екологічного туризму для України

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сластіна О. О., старший викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного  торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)