Механізм мінімізації соціальних ризиків розвитку людського потенціалу вітчизняних підприємств

МЕХАНІЗМ МІНІМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Муромець Н.Є., д.е.н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Тренди ресторанного бізнесу 2020

ТРЕНДИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 2020

Макарова І.А., к.е.н., директор
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу
Бердянського державного педагогічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

The role of international corporate governance standards in Ukraine

THE ROLE OF INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE STANDARDS IN UKRAINE

Lytvynenko O.D.,
Candidate of Economics, Associate Professor
Kharkov Trade and Economics Institute of Kyiv National  Trade and Economics University

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Роль людського фактору в управлінні змінами

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ

Лисенко В.В., к.е.н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Обґрунтування актуальності запровадження системи екологічного менеджменту в закладі вищої освіти

ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Лебединець В. О., д.фарм.н., проф., Журенко В. В., аспірант
Національний фармацевтичний університет

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Теоретичні аспекти процесу управління кадровими змінами

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ЗМІНАМИ

Курилова Н. М., старший викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Використання функцій менеджменту при розрахунку Food cost

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ РОЗРАХУНКУ FOOD COST

Цехош Н.О., викладач вищої категорії
Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Бізнес-індикатори інноваційного розвитку підприємства

БІЗНЕС-ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Бутенко О.П., к.е.н., доц.
Опікунова Н.В., ст. викл.
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Загрузить (PDF, Неизвестный)