КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Погребняк Олександр
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Савченко І. Г., к.держ.упр., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

DEVELOPMENT OF THE WHOLESALE IN UKRAINE

DEVELOPMENT OF THE WHOLESALE IN UKRAINE
Parfeniuk Alina
Kharkov Trade and Economics Institute of
Kyiv National Trade and Economics University
Scientific supervisor
Lytvynenko О. D., Candidate of Economics, Associate Professor

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
Новікова Кристіна
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного інституту
Науковий керівник
Невертій Г. С., к.е.н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ РОЗЧИННОЇ В УКРАЇНІ

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ РОЗЧИННОЇ В УКРАЇНІ
Меріуц Дар’я
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Чуйко М.М., канд. техн. наук

Загрузить (PDF, Неизвестный)

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Мазур Елізабет
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Савченко І. Г., к.держ.упр., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Максименко Софія
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Євченко В. В, кандидат економічних наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE:
PROBLEMS AND PROSPECTS
Maksymenko Nadya
Kharkiv Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and
Economics
Scientific adviser
Petrova LI, Senior Lecturer

Загрузить (PDF, Неизвестный)

УПРАВЛІННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОМ ЯК СУЧАСНИЙ КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

УПРАВЛІННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОМ ЯК СУЧАСНИЙ КАТАЛІЗАТОР
РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Максименко Надія
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Євченко В. В, к.е.н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

АКМЕОЛОГІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ

АКМЕОЛОГІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Литвинов Євген
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Науковий керівник
Янковська В.А., к.е.н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)