Використання методу аналітичних мереж для вибору альтернатив при управлінні лояльністю персоналу

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІТИЧНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЛОЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

Яцина Поліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Науковий керівник
Величко Я. І., асистент кафедри менеджменту

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Особливості здійснення митних процедур при експорті меду до країн ЄС

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ЕКСПОРТІ МЕДУ ДО КРАЇН ЄС

Яворська Руслана

Харківський торговельно–економічний інститут
Київського національного торговельно–економічного університету

Науковий керівник
Янушкевич Д. А., к. т. н., с.н.с.

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Використання плану маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Шинкарьова Тетяна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Науковий керівник
Чупир О. М., доктор екон.наук, проф.

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Ефективність рекламної компанії: форми звітності

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ: ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

Шамирадов Анначари

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Науковий керівник
Бочарова Н.А., к.е.н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Теоретичні аспекти управління бізнес-змінами підприємств готельно-ресторанної та туристичної галузі

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Чумаченко Юлія

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник

Курилова Н. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Вплив тенденцій розвитку торгівельного підприємництва в умовах цифрового суспільства на проведення судових товарознавчих досліджень

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Улибіна Ліонелла, судовий експерт
відділу товарознавчих та гемологічних досліджень,

Гарбуз Марія, судовий експерт
відділу товарознавчих та гемологічних досліджень

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Харків

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Сучасні концепції розвитку маркетингу

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

Токар Анастасія

Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу

Науковий керівник
Стародубцева О. С.,
викладач першої категорії

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Тенденція розвитку штучного інтелекту як фактор формування конкурентних переваг організації

ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сухотеплий Дмитро

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного інституту

Науковий керівник

Невертій Г. С., к.е.н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Роль соціальної держави та відповідальності в сучасному суспільстві

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Собицький Павло

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник

Савченко І. Г., к.держ.упр., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)