ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Лисенко В. В., к.е.н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА ПРОЦЕДУРУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Левада В. П., Шубіна Л. Ю., к.т.н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА ПРОЦЕДУРУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Курилова Н. М., старший викладач

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СОЦІАЛЬНЕ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Галямар В.О., викладач вищої категорії, викладач-методист

Криворізький державний комерційно-економічний технікум

СОЦІАЛЬНЕ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Чуйко М. М., к.т.н.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

MODERN REQUIREMENTS FOR CONSUMER PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS

Chorna T. O., Ph.D., Associate Professor

Kharkiv Institute of Trade and Economic Kyiv National University of Trade and Economics

MODERN REQUIREMENTS FOR CONSUMER PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS

Загрузить (PDF, Неизвестный)

БІЗНЕС-ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Бутенко О.П., канд.екон. наук, доц.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

БІЗНЕС-ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Загрузить (PDF, Неизвестный)