Тези секції 1

Избранное

Тези, що подані для участі в секції 1

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології у професійній діяльності

ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ
ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шкуріна Ольга
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Олійник Н. Ю., канд.пед.наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Басенко Маргарита
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Олійник Н. Ю., канд.пед.наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ПРО ОДИН СПОСІБ ПОДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ОДИН СПОСІБ ПОДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Агафонов Роман
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Науковий керівник
Софронова М.С., к. ф.-м. н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

BUSINESS GAME AND BUSINESS SIMULATION AS AN ENTERPRISE EMPLOYEE DEVELOPMENT TOOL

BUSINESS GAME AND BUSINESS SIMULATION AS AN ENTERPRISE EMPLOYEE DEVELOPMENT TOOL

Velykykh Zhan

Technical University of Košice

Supervisor

Berezenska S. M., faculty member

Загрузить (PDF, Неизвестный)

МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ, ЇЇ ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЯХ MS EXCEL

МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ, ЇЇ ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЯХ MS EXCEL

Цибочкін Владислав

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник

Обоянська Л. А., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ВАЖНОСТЬ ГРАМОТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙНА САЙТА

ВАЖНОСТЬ ГРАМОТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙНА САЙТА

Савенок Антон

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации

Научный руководитель

Ятченко Л. В., ст.преподаватель

Загрузить (PDF, Неизвестный)

WEB-РЕСУРСИ В БІЗНЕСІ

WEB-РЕСУРСИ В БІЗНЕСІ

Салій Олексій

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник

Зміївська І.В., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВА

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВА

Нікандров Микола

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник

Березенська С. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ВИКОРИСТАННЯ R-ФУНКЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

ВИКОРИСТАННЯ R-ФУНКЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Бутов Євген

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник

Синєкоп М. С., д.т.н., професор

Загрузить (PDF, Неизвестный)