Тези секції 1

Избранное

Тези, що подані для участі в секції 1

Сучасні підходи у дослідженні та аналізі соціально-економічних процесів держави

Захист корпоративних інтересів за допомогою форензіку

ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРЕНЗІКУ

Польова Т. В., к.е.н, доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Методичні підходи до визначення власного оборотного капіталу підприємства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОГО ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Рубан Л. О., к.е.н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Методичні засади внутрішнього аудиту операцій підприємства з цінними паперами

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Порсюрова І.П., асист.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Показники фінансової безпеки при бюджетуванні закладів вищої освіти

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ БЮДЖЕТУВАННІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Аніпко Л.В.,  к.е.н.,

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)