Тези секції 1

Тези, що подані для участі в секції 1

Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології у професійній діяльності