ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ`ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ`ЄКТ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Жахалов Євгеній
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Савченко І. Г., к.держ.упр., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)