ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Цимбал Єва
Київський національний торговельно-економічний
університет
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Науковий керівник
Клімович І. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)