ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ
Тимченко Ярослав
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Науковий керівник
Порсюрова І. П., к.е.н., викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)