Ринок праці та проблеми його функціонування в сучасній Україні

РИНОК ПРАЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Скотар Олександра

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник
Пронкіна Л. І., канд. екон. наук, доцент,
академік Академії Економічних Наук України

Загрузить (PDF, Неизвестный)