ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Лазарєва Т.А., д.пед.н., проф., Лазарєв М.І., д.пед.н., проф.

Українська інженерно-педагогічна академія

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАНА СПРАВА»

Запаренко Г. В., к.т.н.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАНА СПРАВА»

Загрузить (PDF, Неизвестный)

КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Цихановська І.В., д. тех. н., доц. Благий О.С., к. пед. н.

Українська інженерно-педагогічна академія

КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)