ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ХТЕІ КНТЕУ

Яковчук О. В., к. г. н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ХТЕІ КНТЕУ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

КРЕАТИВНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ВИДИ

Сластіна Олена Олександрівна,старший викладач

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

КРЕАТИВНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ВИДИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Клокова Світлана Юріївна, старший викладач

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ (МЕДИЦИНСКОЙ) ПОМОЩИ

Попов А.С., Шаранович В.О.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации» ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ (МЕДИЦИНСКОЙ) ПОМОЩИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Паньків М. М., к.іст.н.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Лисенко В. П., к.с.-г.н., проф.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Фастовець О.О. канд. пед. н., Приймаченко Н.В. к. геог. н.

Національний університет фізичного виховання в спорту України

ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ СФЕРИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Добровольська Н. В., канд. геогр. наук

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Бабаєва О. В., канд. геогр. н.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Загрузить (PDF, Неизвестный)