ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID – 19 НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID – 19 НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Пекарська Світлана
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Липовий Д. В.

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Зіненко Артем
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Яковчук О.В., к.геогр.н ., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЇ ПО ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЮ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЇ
ПО ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЮ
Степанюк Вероніка
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Бабаєва О. В., к. геогр. н.

Загрузить (PDF, Неизвестный)

РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Соболевський Микита
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Яковчук О.В., кандидат географічних наук; доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШОПІНГ-ТУРИЗМУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШОПІНГ-ТУРИЗМУ
Скрипник Катерина
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Яковчук О.В.,к.г.н.,доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Шпитальний Олександр
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Жукова А.І., к.філос.н., доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Шестірко Анастасія
Харківський національний університет міського господарства
ім. О. М. Бекетова
Науковий керівник
Оболенцева Л.В., д.е.н., професор

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Щербак Анастасія
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник:
Добровольська Н. В., канд. геогр. наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

МОТИВАЦІЯ ТУРИСТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

МОТИВАЦІЯ ТУРИСТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ У СФЕРІ
ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Самотой Карина
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Яковчук О.В. кандидат географічних наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОЇ АНІМАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОЇ АНІМАЦІЇ
Руденко Єлизавета
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Бабаєва О. В., к. геогр. н

Загрузить (PDF, Неизвестный)