WEB-САЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ

Зміївська І. В., старший викладач

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

WEB-САЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Обоянська Л. А., старший викладач

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІТ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шумський О. Л., д.п.н.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІТ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Романовська І.О., викладач

Харківський радіотехнічний коледж

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Решетченко С.І. , канд.геогр.н.,

Ткаченко Т.Г. , канд.геогр.н.,

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ TINKERCAD ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З РАДІОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Печеневська О.О., викладач вищої категорії

Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ TINKERCAD ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З РАДІОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олійник Ю. О., канд. мед. наук

Харківський національний медичний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІЗНЕСІ»

Олійник Н. Ю., канд. пед. наук, доц.

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІЗНЕСІ»

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДЛЯ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Бойчук Ю.Г., викладач

Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДЛЯ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПАРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Березенська С. М.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПАРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Загрузить (PDF, Неизвестный)