ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НЕ МАЄ АЛЬТЕРНАТИВ

Шубіна Л. Ю., к.т.н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НЕ МАЄ АЛЬТЕРНАТИВ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

РОЗРОБКА ПРОГРАМ-ПЕРЕДУМОВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ HACCP НА ХАРЧОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Шептунова Г. М., інженер-валідатор ПП «Алатир М», Харків, Україна

Ромелашвілі О. С., к.фарм.н., доц.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

РОЗРОБКА ПРОГРАМ-ПЕРЕДУМОВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ HACCP НА ХАРЧОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Савченко І. Г., к.держ.упр., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ПРОБЛЕМАТИКА ВЫБОРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Рыжковец О.А., магистрант ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» ПРОБЛЕМАТИКА ВЫБОРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Пятенко М. Д. керівник відділу контролю якості продукціїї Аптечного складу №2 ПП Осан» к.фарм.н., доцент,

доцент кафедри управління якістю НФУ, Ромелашвілі О. С.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Островський І. А., к.е.н., доц

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ В ІНТЕРНЕТ СЕРЕДОВИЩІ

Невертій Г. С., к.е.н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ В ІНТЕРНЕТ СЕРЕДОВИЩІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ГЛОБАЛЬНІ СИМЕТРИЧНІ І АСИМЕТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Можайкіна Н.В., к.е.н., доц.; Гринько А.В., студентка 1 курсу

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ГЛОБАЛЬНІ СИМЕТРИЧНІ І АСИМЕТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Lytvynenko O. D., Candidate of Economics, Associate Professor

Kharkov Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Лисенко В. В., к.е.н., доц.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Загрузить (PDF, Неизвестный)