АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Запаренко Г. В., к.т.н., доц., Пилипенко В. Р.
Харківський торговельно-економічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Загрузить (PDF, Неизвестный)