РОЗВИТОК СЕКС ТУРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РОЗВИТОК СЕКС ТУРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Найдьонова Тетяна
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Яковчук О.В., кандидат географічних наук, доцент

Загрузить (PDF, Неизвестный)