ГЛОБАЛЬНІ СИМЕТРИЧНІ І АСИМЕТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Можайкіна Н.В., к.е.н., доц.; Гринько А.В., студентка 1 курсу

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ГЛОБАЛЬНІ СИМЕТРИЧНІ І АСИМЕТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Загрузить (PDF, Неизвестный)