НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Микитенко Дар’я
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Добровольська Н. В., канд. геогр. наук, доцент\

Загрузить (PDF, Неизвестный)