ЙМОВІРНИЙ ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

ЙМОВІРНИЙ ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТА
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
Старусєва В.В., к.мед.н., доцент кафедри гігієни та екології № 1,
Макарова В.І., асистент кафедри епідеміології,
Харківський національний медичний університет України
Науковий керівник
Мельниченко О.А., д.держ.упр., професор

Загрузить (PDF, Неизвестный)