Сільський туризм як фактор самозайнятості на селі

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР САМОЗАЙНЯТОСТІ НА СЕЛІ

Лисенко В.П., к.с.-г.н., доц.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Загрузить (PDF, Неизвестный)

Роль людського фактору в управлінні змінами

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ

Лисенко В.В., к.е.н., доц.
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Загрузить (PDF, Неизвестный)