Емоції як об’єкт вивчення психології

ЕМОЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Крутько Марія

Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник
Шайхлісламов З. Р. , канд. психол. наук, с.н.с.

Загрузить (PDF, Неизвестный)