ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Цимбал Єва
Київський національний торговельно-економічний
університет
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Науковий керівник
Клімович І. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Келеман Лілія
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Науковий керівник
Клімович І. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)

ЩОДО ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

ЩОДО ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Гордієнко Софія
Київський національний торговельно-економічний університет
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Науковий керівник
Клімович І. М., старший викладач

Загрузить (PDF, Неизвестный)