Інтернет-конференція

Міжнародна наукова інтернет-конференція

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

17 листопада 2017 рокум. Харків

Автори