Архів конференцій

Збірники тез доповідей Міжнародних науково-практичних конференцій науковців, викладачів, спеціалістів

Соціально-економічний і гуманітарний виміри розвитку торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (2017 р.)

Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань (2015 р.)

Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні (2015 р.)

Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань (2014 р.)

Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу (21 листопада 2014 року)

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на засадах кластерного підходу (19 листопада 2013 р.)

Соціально-економічний розвиток суспільства на засадах реалізації кластерного підходу (13 листопада 2012 р.)

Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні, технологічні  проблеми розвитку суспільства (18 листопада 2011 р.)

Збірники тез доповідей Міжнародних науково-практичних конференцій студентів та аспірантів

Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття (20-21 березня 2014 р.)

Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: наукові здобутки молоді (21-22 березня 2013 р.)

Інтегральна роль науки та освіти у міжнародному розподілі праці (21 лютого 2012 р.)

Збірники тез доповідей Міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій 

Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки україни (2019 р.)

Молодь в науці: Здобутки, проблеми, перспективи (2019 р.)

Розвиток невиробничої сфери економіки в умовах євроінтеграційних викликів (2018 р.)

Стан та перспективи розвитку невиробничої сфери економіки:
регіональні особливості (2017 р.)

Актуальні питання розвитку торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (2016 р.)

Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності (2016 р.)

Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців (2016 р.)

Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід (26-27 березня 2015 р.)

Розвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах кластерного підходу (2015 р.)

Збірники тез доповідей Всеукраїнських науково-практичних конференцій молодих учених, магістрантів та студентів

Світовий та вітчизняний досвід функціонування туристичних дестенацій (2020 р.)

Сучасні тенденції та інноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій (2019 р.)

Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України (2018 р.)

Розвиток молодіжної науки в Україні: інновації, проблеми, перспективи (2018 р.)

Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України (2017 р.)

Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації (2017 р.)

«Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання» (2017 р.)

Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань (2017 р.)

Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України (2016)

Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання
української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань (2016 р.)

Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань (2015 р.)

Проблеми розвитку та сучасні аспекти якості товарів і послуг, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: регіональні особливості (19-20 березня 2015 р.)

Збірники наукових статей магістрантів, аспірантів, молодих учених

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 6, (2020 р.)

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 5, (2019 р.)

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 4, Частина 2 (2018 р.)

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 4, Частина 1 (2018 р.)

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 3 (2017 р.)

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 2 (2016 р.)

Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ, Випуск 1 (2016 р.)

Наукові здобутки молоді – запорука стійкого розвитку держави (2015 р.)

Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття (2014 р.)

Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: наукові здобутки молоді (2013 р.)

Інтегральна роль науки та освіти у міжнародному розподілі праці (2012 р.)
Частина 1
Частина 2

Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України (2011 р.)

Збірники тез доповідей міжвузівського науково-методичного вебінару

Від Е-LEARNING до управління знаннями:теорія, практика перспективи (2021р.)

Управління знаннями в змішаному освітньому середовищі: від архітектурного рішення до реалізації (2020 р.)

Теорія та практика реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти (2019 р.)

Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі (2018 р.)

Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання (2017 р.)

Інформаційні системи та економіко-математичне моделювання в економічній діяльності (2016 р.)

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія (2016 р.)

Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід (2015 р.)

LMS Moodle в навчальному процесі ВНЗ (2014 р.)

З досвіду організації дистанційного навчання з використанням LMS Moodle (2013 р.)

Інтернет-технології – невід’ємний атрибут студентства XXI століття (2012 р.)

Інтернет-технології у процесі формування інформаційного навчального середовища (2012 р.)

Новітні інформаційні технології у підготовці студентів заочної форми навчання (2011 р.)

Інші збірники

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>