Вітаємо Вас на сайті

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У РОЗВИТКУ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

 25-26 березня 2021 року,

м. Харків

Напрями роботи конференції

  1. Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології у професійній діяльності.
  2. Тенденції розвитку маркетингу, менеджменту та торговельного підприємництва в умовах цифрового суспільства.
  3. Світові тенденції та перспективи розвитку України та її регіонів в умовах цифрової економіки.
  4. Тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.
  5. Інноваційні шляхи розвитку харчових технологій та ресторанного бізнесу.
  6. Філософські, психологічні та лінгвістичні аспекти професійної діяльності майбутніх фахівців.

Для участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.